A hipertónia biokémiai mechanizmusai, Vizelethajtó gyógyszerek

Magas vérnyomás (hipertónia) – Arany Viragcserep

Az előadások programjában és a tételsorban megjelöltük, hogy mely témakörök nem részei a FOK-os tananyagnak. Természetesen az összes előadás nyilvános a fogorvostan-hallgatók számára is. A gyakorlatok azonban minkét kar hallgatói számára azonosak és látogatásuk kötelező.

 • Terhességi magasvérnyomás és preeklampszia - Istenhegyi Géndiagnosztika
 • A centrális szédülésre jellemző a negatív Halmágyi-teszt, az irányváltó nisztagmus és a vertikális szemtengelyeltérés együttes vagy külön-külön előfordulása, még azokban az esetekben is, ahol nincsenek jelen egyéb neurológiai tünetek.
 • Egészségnevelés - III Magas vérnyomás - MeRSZ
 • Lesznyák Judit Magas kalciumszintről, vagyis hiperkalcémiáról akkor beszélünk, amikor a vér kalciumszintje a normál tartomány felső értéke felett mérhető.
 • A magas vérnyomás hátsó falán
 • Categories Egészség Comments Emelkedett artériás vérnyomás magasabb, mint a normál, leggyakrabban anélkül, hogy a tünetek, amelyek növelik a szívelégtelenség, szívroham szívrohamstroke, aneurysma abnormális tágulás az artériákvese károsodás, valamint a szem hátterének károsodása retina erek.
 • as ESH/ESC irányelvek az artériás magas vérnyomás kezelésére | eLitMed

A tárgyból az aláírást azok a hallgató kapják meg, akik nem mulasztanak kettőnél több gyakorlatot. Vizsga A hallgatók a félévet Orvosi Kémia kollokviummal zárják.

az életkorral összefüggő magas vérnyomás kezelése magas vérnyomás mítoszok és igazság

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga anyaga a félév tananyaga, melyet a honlapon megtalálható tételsor és mintapéldák jelenítenek meg. A vizsgán a hallgató egy számítási példát és 4 tételt általános, szerves és szervetlen kémia, gyakorlat húz. A tételek és a számítási feladatok közül megjelöljük azokat, amelyek csak az ÁOK tananyag részei. Ha FOK-os hallgató ilyen tételt, példát húz, akkor jelzi a vizsgabizottságnak, majd újra húz. A számítási példát a hallgató írásban oldja meg a felkészülési időben amihez segédeszközként magával hozott zsebszámológépet használhat és vázlatot írhat a tételekhez.

A szóbeli során a vizsgáztatók ellenőrzik a számítási példa megoldását, majd feleltetik a hallgatót a tételek alapján. Ismétlővizsgára és javítóvizsgára a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzítettek szerint van lehetőség.

Az atomorbitálok. Az elektronhéjak felépülésének törvényei energiaminimum elve, Pauli elv, Hund szabály, az elemek periódusos rendszere. Kötő és nemkötő elektronpárok.

A magas kalciumszint jelei és kiváltó okai

Datív kötés. Kötéshossz és kötési energia. Az elektronegativitás. Átmenet a kovalens és ionos kötés között. Orbitálok átfedése, σ- és Π-kötések. A Π-kötés delokalizációja; összetett ionok elektronszerkezete. A fémek tulajdonságainak magyarázata. Ionos kötés. Ionizációs energia, a hipertónia biokémiai mechanizmusai, rácsenergia.

Nemesgáz-konfigurációjú ionok. Másodlagos kötőerők. A dipólus fogalma. A gyenge kötések London-féle, dipól-dipól. A hidrogénhíd-kötés.

karnitin és magas vérnyomás magas vérnyomás fejfájás

Gázkeverékek komponenseinek koncentrációja: parciális nyomás, térfogatszázalék. Levegő összetétele. Gázok oldódása folyadékokban. Henry törvénye. Abszorpciós koefficiens. Híg oldatok törvényei. Oldatok tenziója. Fagyáspont-csökkenés, forráspont-emelkedés. Az ozmotikus nyomás hőmérsékleti és koncentrációfüggése, biológiai jelentősége.

étrendi normák magas vérnyomás esetén hipnózis magas vérnyomás kezelésére

Izotóniás, hipotóniás és hipertóniás oldatok. A kémiai reakciók egyensúlya, egyensúlyi konstans. A Le Chatelier elv. A koncentrációváltozás, nyomás-változás és hőmérsékletváltozás hatása az egyensúlyra. A víz disszociációs egyensúlya. A pH és pOH fogalma, a pH-skála. Erős savak és bázisok pH-ja és titrálási görbéi. Gyenge savak és bázisok disszociációs egyensúlya. A disszociációfok és a disszociációs állandó összefüggése.

Gyenge savak, bázisok pH-jának számítása. Erős és gyenge elektrolitok fajlagos és ekvivalens vezetőképessége. Összefüggés a gyenge savak ekvivalens vezetőképessége, a disszociációfok és a disszociációs állandó között.

Vizelethajtó gyógyszerek

Sav-bázis elméletek. Sav és bázis fogalma. Konjugált sav-bázis pár. A pKs és pKb összefüggése. Saverősség, báziserősség vizes oldatokban példákkal. A sav-bázis egyensúlyok pH-függése az ecetsav és az ammónia példáján. Gyenge savak és bázisok titrálási görbéi. A Henderson-Hasselbalch egyenlet. A pH-kiegyenlítés elvi alapja, a pH-változás kiszámítása. Többértékű savak disszociációjának pH-függése a foszforsav példáján.

Többértékű savak titrálási görbéi. Többértékű savakból készíthető pufferek. Fiziológiai jelentőségű pufferek. Komplexek stabilitása. Kelát-komplexek és gyakorlati alkalmazásuk a komplexometriás titrálásban. A galvánelemek. Elektromotoros erő számítása.

Vérnyomáscsökkentés[ szerkesztés ] Hipertóniáról beszélünk, ha ismételten mérve 90 Hgmm feletti diasztolés nyomást észlelünk. Ezt az erőteljes sómegvonást a betegek otthoni körülmények között általában képtelenek tartani. A magas vérnyomás kezelésében tehát nagyon gyakran a diuretikumok tiazid-származékok az első választható gyógyszerek.

Kémiai reakciók a galvánelem működése során. Az elektródpotenciál és a standard redukciós potenciál fogalma. A Nernst-egyenlet és az elektródpotenciál nagyságát meghatározó tényezők.

Terhességi magasvérnyomás és preeklampszia

Az egyensúlyi állandó, a redoxpotenciál és a szabadenergia változás összefüggése. A hidrogén-elektród elvi alkalmazása a pH-mérésben. Referencia másodfajú elektródok. A kalomel- és az ezüst-elektród működési elve. Standard redoxpotenciál és annak összefüggése az oxidációval és redukcióval. Biológiailag fontos reverzibilis és irreverzibilis redox rendszerek. Reakcióhő, égéshő, képződéshő, oldáshő fogalma.

Hess tétele és alkalmazása.

 • OTSZ Online - Keresés
 • Hypertonia és Nephrologia Nem minden fiatal, sportoló egyetemista él optimális vérnyomással.
 • Orvosi kémia | Molekuláris Biológiai Tanszék
 • A hypertonia tünetei Dr.
 • Atf gyógyszerek magas vérnyomás ellen
 • Ez utóbbi — valóban súlyos esetben — az anya és a magzat életét is egyaránt veszélyeztetheti, így igen fontos, hogy időben észrevegyék a problémát.
 • A belgyógyászat alapjai 1. | Digitális Tankönyvtár

Termokémiai egyenletek. Kötési energia és képződéshő összefüggése. Exoterm és endoterm reakciók. Az entalpia, entrópia, szabadenergia és szabadentalpia fogalma.

gyógyszerek alfa adrenerg blokkolók magas vérnyomás alfa-blokkolók a magas vérnyomás elleni gyógyszerek listájához

Reakciók entalpiaváltozása  és számítása a standard képződési entalpiákból, illetve moláris égéshőből. Spontán végbemenő reakciók. Kémiai reakciók entrópia változása ΔS és szabadenergia változása ΔG. Gibbs egyenlet. A reakciósebességi állandó jelentősége és a sebességi állandót befolyásoló tényezők.

Szauder Ipoly: Magas vérnyomás, korunk népbetegsége (Mindenki Akadémiája)

A felezési idő fogalma. Az aktiválási energia. A katalízis. Szervetlen katalizátorok. Szervetlen kémia A hidrogén és főbb vegyületei. A nemesgázok elektronszerkezet, fontosabb tulajdonságok, felhasználás. Előfordulásuk a levegőben.

A levegő összetétele, légszennyezés és főbb okai. A halogének elektronszerkezete. A halogén elemek fontosabb vegyületei. Klór és klórvegyületek a fertőtlenítésben. Az oxigén, elektronszerkezete, főbb tulajdonságai, jelentősége. Ózon, ózonpajzs. Peroxidok, szuperoxidok. Oxigéntartalmú szabad gyökök.

A vizek keménysége. A vizek szennyeződése. A kén és fontosabb vegyületei.

a szív magas vérnyomása normális magas vérnyomás elleni termék

Kéntartalmú anionok, magas vérnyomás kezelés karkötő, sók, Savas esők. A nitrogén és legfontosabb vegyületeik, ammónia és származékai.

A magas kalciumszint jelei és kiváltó okai

A a hipertónia biokémiai mechanizmusai betegség fizikai-kémiai vonatkozásai. Oxigéntartalmú nitrogénvegyületek. A nitrogén körforgása a természetben. Nitrogénoxidok jelentősége a levegőszennyezésben.

Fotokémiai légszennyezés. A foszfor és legfontosabb vegyületei. Hidroxilapatit és fluoroapatit. Szilícium, arzén, alumínium, bór és vegyületeik. A szén, fontosabb szervetlen szénvegyületek. Szénmonoxid és széndioxid szerkezete, tulajdonságaik és jelentőségük a levegő szennyeződésében. A szén körforgása a természetben. Az alkáli fémek és fontosabb vegyületeik.

Az alkáli földfémek és fontosabb vegyületeik. A vascsoport elemei és biológiailag fontos vegyületeik. A rézcsoport. A nemesfémek fogalma, fontosabb tulajdonságaik, felhasználásuk. Szerves kémia A konfiguráció és a konformáció fogalma. Példák különböző konformációjú alifás és aliciklusos magas vérnyomáscsepp. Az izoméria fogalma. A szerkezeti izoméria főbb formái és az izomerek elnevezésének szabályai a IUPAC nomenklatura alapján.

A tautoméria fogalma és jelentősége. A geometriai izoméria. Geometriai izoméria telítetlen és telített aliciklusos vegyületekben.

További a témáról